Tổng hợp các thể điều kiện Blogger thường dùng trong thiết kế giao diện Blogspot và mọt số ví dụ cụ thể.

Hướng dẫn thay favicon cho Blogger và xử lý lỗi favicon bị mờ

Hướng dẫn đổi font chữ và kích thước font chữ slide PowerPoint

Hướng dẫn cài đặt các phím tắt chưa được tin cậy (Untrusted Shortcuts) trên iOS.