Hướng dẫn chia sẽ wifi trên iPhone mà không sợ bị lộ mật khẩu. Thủ thuật này cũng có thể áp dụng để chia sẽ wifi tương tự trên Macbook và iPad.

Hướng dẫn xóa excel external link khi không thể Break Link. Cài đặt và sử dụng Add-ins Link Finder để tìm và xử lý các external link trong excel.

Hướng dẫn thêm header Cache-Control và Expires trong Nginx/Apache để sửa lỗi Serve static assets with an efficient cache policy trong PageSpeed Insight.

Hướng dẫn quay phim màn hình win 10 đơn giản bằng ứng dụng Game Bar tích hợp sẵn trong Windows 10. Nhược điểm ứng dụng là chỉ quay phim được 1 phần mềm.