Microsoft tiến hành cập nhật File Explorer Icons trong bản Windows 10 Insider Preview Build 21343

Windows 10 được phát hành đi kèm rất nhiều tính năng mới mẽ. Tuy nhiên, tính năng tự động thêm các thư mục thường truy cập vào Quick Access trong Explorer gây nên phiền nhiễu cho người sử dụng.

Hướng dẫn quay phim màn hình win 10 đơn giản bằng ứng dụng Game Bar tích hợp sẵn trong Windows 10. Nhược điểm ứng dụng là chỉ quay phim được 1 phần mềm.