Chia sẻ miễn phí template Blogger cá nhân VTrick - Creative Blogger Template

Tổng hợp các loại cấu trúc dữ liệu dùng trong thiết kế template Blogger - Blogger Template Cheat Sheet và ví dụ cách ứng dụng.