Gần đây Amazon mới bổ sung tính năng "Invert Black and White" cho Kindle. Bài viết hướng dẫn các thao tác kích hoạt tính năng "DarkMode" này.