Sau khi thiết lập một trang fan page Facebook mới, Facebook sẽ cung cấp cho chúng ta một URL xấu xí. Bài viết hướng dẫn tạo một URL tùy chỉnh ngắn ngọn và gợi nhớ