Hướng dẫn đăng ký gói Microsoft 365 E5 dành cho Developer thời hạn 3 tháng và tự động gia hạn khi hết hạn. Miễn phí tải về Office 365 với 1TB lưu trữ trên OneDrive cùng nhiều dịch vụ khác.

Hướng dẫn xóa excel external link khi không thể Break Link. Cài đặt và sử dụng Add-ins Link Finder để tìm và xử lý các external link trong excel.