Hướng dẫn lấy danh sách email từ bình luận (comment) của Wordpress trong 1 bài viết hoặc toàn bộ trang web.

Hướng dẫn tạo một trang liên hệ wordpress đơn giản với chức năng gởi email bằng plugin Contact Form 7. Hướng dẫn xử lý vấn đề reCAPTCHA tự chạy ở mọi trang.