Hướng dẫn áp dụng Dark Mode cho favicon sử dụng SVG và Javascript.

Gần đây Amazon mới bổ sung tính năng "Invert Black and White" cho Kindle. Bài viết hướng dẫn các thao tác kích hoạt tính năng "DarkMode" này.