Hướng dẫn tạo một trang liên hệ wordpress đơn giản với chức năng gởi email bằng plugin Contact Form 7. Hướng dẫn xử lý vấn đề reCAPTCHA tự chạy ở mọi trang.