Hướng dẫn tối ưu tốc độ tải trang web bằng kỹ thuật CSS Sprite. Cách vận dụng CSS Sprite sao cho hợp lý.

Lazy load là một kỹ thuật trì hoãn việc tải tài nguyên cho đến khi cần thiết. Áp dụng lazy load cho blogger giúp tăng tốc độ tải trang và trải nghiệm.