Miễn phí tên miền .com 5 năm

Mailchimp đang miễn phí tên miền .com 5 năm

Hiện nay MailChimp đang miễn phí tên miền .com thời lên đến 5 năm. Thời hạn diễn ra chương trình từ ngày 08/04/2020 đến hết ngày 31/05/2020.

Đăng ký tại: https://mailchimp.com/features/domains/

Chi tiết về điều khoản sử dụng xem tại đây: https://mailchimp.com/legal/domain-discount/

Để đăng ký cần có Credit Card.

Chúc các bạn may mắn.