Hướng dẫn tạo một trang liên hệ wordpress đơn giản với chức năng gởi email bằng plugin Contact Form 7. Hướng dẫn xử lý vấn đề reCAPTCHA tự chạy ở mọi trang.

Gần đây Amazon mới bổ sung tính năng "Invert Black and White" cho Kindle. Bài viết hướng dẫn các thao tác kích hoạt tính năng "DarkMode" này.