kk Star Ratings v4.2 là một plugin đánh giá bài viết 5 sao cực chất lượng dành cho wordpress.

Chia sẻ miễn phí template Blogger cá nhân VTrick - Creative Blogger Template

Hướng dẫn đăng ký gói Microsoft 365 E5 dành cho Developer thời hạn 3 tháng và tự động gia hạn khi hết hạn. Miễn phí tải về Office 365 với 1TB lưu trữ trên OneDrive cùng nhiều dịch vụ khác.

Hướng dẫn lấy danh sách email từ bình luận (comment) của Wordpress trong 1 bài viết hoặc toàn bộ trang web.